БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЖИЛЛАДАГ ТББ-УУД НЭГДЭЖ, САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

"Монголын Эдийн засгийн Форум 2019" арга хэмжээний үеэр МҮХАҮТ, Монголын Бизнесын Зөвлөл, Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Холбоо, Гүйцэтгэх Захирлуудын Клуб, Улаанбаатар Хотын Худалдааны Танхим зэрэг хувийн хэвшлийг дэмжих, бизнесийн орчинг сайжруулах чиглэлээр ажилладаг ТББ-ууд харилцан ойлголцлын Санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Тус санамж бичиг нь Монголын бизнесийн эрх зүй, хяналт зохицуулалт, хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулах, түүний тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр нэгдсэн бодлого боловсруулах, төрийн байгууллагатай нэг дуу хоолойгоор харилцах, бизнес эрхлэгчдийг дэмжихэд оролцогч талууд хамтран ажиллах, харилцан мэдээлэл солилцох, ил тод байх боломжийг хангах зорилготой юм.