Түр хүлээнэ үү

Аялал жуулчлал

Бид 2018 оны 6 сараас эхлэн БНСУ, БНХАУ-ын жуулчдыг эх орондоо хүлээн авч эхлээд байгаа бөгөөд Дундговь аймгийн их нартын байгалийн цогцолборт газар, Завхан аймгийн Отгонтэнгэрийн тусгай хамгаалалттай газрууд, байгалийн үзэсгэлэнт бусад газруудаар аялуулж байна.

Хүсэлт илгээх